SWISSE WOMEN’S ULTIVITE 50+

ខ្មែរ     中文     English

គ្រឿងផ្សំសកម្ម / 主要活性成份 / Ingredients

Swisse Women's Ultivite 50+ Multivitamin 60 Tablets - Amals ...

គុណប្រយោជន៍

  • ផ្តល់ថាមពលដល់រាងកាយ​និងប្រាជ្ញាស្មារតីល្អ
  • ​ជួយឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយមាំមួន
  • ទទួលទានតែមួយគ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃនឹងទទួលបានសារធាតុចម្រាញ់ចេញពីធម្មជាតិ៤៣មុខខុសៗគ្នា​ សារធាតុរ៉ែនិងសារធាតុចិញ្ចឹមដែលរាងកាយត្រូវការ
ការប្រើប្រាស់៖ មួយថ្ងៃ១គ្រាប់ កំឡុងពេលបាយឬក្រោយបាយភ្លាមៗ ឬតាមការណែនាំរបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាល

產品功效 BENEFITS

能量:維他命 B1B2B3B5B6B7B12、維他命 C 及鐵可幫助從脂

肪、碳水化合物及蛋白質釋放能量。這些成份可激活體內的自然能量。

免疫系統:鋅、維他命 C 及維他命 D 有助於促進免疫系統健康。
強壯的骨骼與牙齒:維他命 D 及維他命 K 對於保持骨骼與牙齒強健很重要。
認知健康:鋅及碘在記憶和精神警覺中起重要作用。維他命 B5 有助於緩解心

理勞累和壓力。

膠原蛋白的形成:維他命 C 在膠原蛋白的形成過程中發揮不可或缺的作用,

支持皮膚保持緊致狀態。

心臟功能:維他命 B1 可促進心臟健康。
抗氧化劑:葡萄籽是一種抗氧化劑。天然葡萄籽提取物富含原花青素。

成人劑量 DIRECTIONS:

每天服用一片片劑,隨餐時或飯後立刻服用,或者按醫療保健專業人士的指示服用。片劑可以搗碎以便吞服。

BENEFITS

  • Supports Energy Production & Stamina
  • Aids in Healthy Mental Performance and immune function
  • 43 Herbs, Minerals, and Nutrients in a Once-Daily Tablet

Usage: One tablet daily, during or immediately after a meal, or as directed by a healthcare professional.

WHAT'S INSIDE

Ingredients You Can Count On

Ginkgo  
Ginkgo Biloba is a popular herb with flavonoids, powerful antioxidants. Ginkgo helps maintain healthy circulation and assists with the delivery of oxygenated blood to the brain.
Ashwagandha
Ashwagandha, also known as Withania, has a long history of use in Ayurvedic medicine. It can help maintain a healthy nervous system by helping the body manage stress and support energy levels.
Black Cohosh
The Black Cohosh root has a long history of being used in traditional herbal medicine to assist women’s reproductive health, helping to relieve pre- and post-menopausal symptoms.
Skullcap
Skullcap, the common name for Scutellaria, is derived from the mint family. Skullcap is known for its calming and restorative effect on the body.
           
                                         

Ingredients (主要活性成份):

Each Tablet Contains:

Dietary Ingredients
                            
Vitamin C (from calcium ascorbate dihydrate), Pantothenic Acid (from calcium pantothenate), Ashwagandha (root) extract, Black cohosh (root & rhizome) extract, Calcium (from calcium orotate / calcium pantothenate / calcium ascorbate dihydrate), Riboflavin, Thiamin (thiamin hydrochloride), Vitamin B6 (from pyridoxine hydrochloride), Milk thistle (fruit) standardized extract, Vitamin E (d-alpha tocopheryl acid succinate), Niacin (nicotinamide), Ginkgo (leaf) standardized extract, Citrus Bioflavonoids Extract, Hawthorn (fruit) extract, Cranberry (fruit) extract, Zinc (from zinc amino acid chelate), Skullcap (herb) extract, Phosphatidylserine (from soy lecithin), Silicon (from silicon dioxide), Grape (seed) standardized extract, Magnesium (from magnesium aspartate dihydrate / magnesium stearate), Iron (from ferrous fumarate / iron oxides), Turmeric (rhizome) standardized extract, Damiana (leaf) extract, Manganese (from manganese amino acid chelate), Coenzyme Q10 (ubidecarenone), Bacopa (herb) standardized extract, Copper (from copper gluconate), Lutein, Bilberry (fruit) standardized extract, Stinging nettle (leaf) extract, Artichoke (leaf) extract, Vitamin A (vitamin A acetate), Folic Acid, Iodine (from potassium iodide), Biotin, Vitamin B12 (as cyanocobalamin), Vitamin K (phytomenadione), Chromium (from chromium picolinate), Molybdenum (from molybdenum trioxide), Selenium (from selenomethionine), Vitamin D (cholecalciferol)

葡萄籽、碘、鐵、維他命 B1、維他命 B2、維他命 B3、維他命 B5、維他命 B6、維他命 B7、維他命 B12、維他命 C 、維他命 D、維他命 K 、鋅
碳酸鈣;葡萄科籽提取物;增體劑:E 460;穩定劑:E 1202E 1201L-抗壞血酸鈣;氧化鎂;被膜劑(增稠劑:E 464E 463;色素:E 171E 172;保濕劑:E 570;增體劑:E 553b);鹽酸硫胺;甘氨酸鋅;泛酸鈣;核黃素;抗結劑:E 551E 470bD-α 生育酚琥珀酸酯;煙酰胺;蔓越莓干果提取物;鹽酸吡哆醇;特選鐵質;葡糖酸銅;茶樹葉干提取物;大豆卵磷脂;甘氨酸錳;薑黃根莖提取物;番茄提取物;香料:留蘭香油、薄荷油;類胡蘿蔔素(葉黃素和玉米黃質);視黃醇乙酸酯;泛癸利酮;類黃酮複合物(酸橙皮提取物);黑果越橘水果干提取物;葉酸;D-生物素;聚合煙酸鉻;L 型硒;碘化鉀;氰鈷胺;甲基萘醌;膽鈣化醇。


Other Ingredients

Microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, tablet coating (hydroxypropyl methylcellulose, titanium dioxide, polyethylene glycol, spearmint oil, carnauba wax), polyvinylpyrrolidone, polyvinylpolypyrrolidone